Rekisterinpitäjä Reserviläisurheiluliitto ry y-tunnus 0222684-7 sähköposti info@resul.fi

Tapahtumiin osallistujista kerätään tapahtuman järjestäjän määrittämiä henkilötietoja, henkilötietoja käsittelevät tapahtumien järjestäjät/ilmoittajat sekä tarvittaessa Reserviläisurheiluliiton henkilöstö. Tietoja kerätään tapahtumien osallistujien varmistamiseksi, maksutietoja varten sekä tarvittaessa ilmoitettavaksi kolmannelle taholle mikäli tahon kaluston käyttö tai muu painava syy tätä edellyttää tapahtuman järjestämiseksi. Ilmoittautujan tietoja käsitellään ilmoittautujan, Reserviläisurheiluliiton ja tapahtuman järjestäjän velvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Henkilötietoja ei säilytetä EU:n ulkopuolella. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle taholle (info@resul.fi). Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuojaasetuksen artikla 22) ei tehdä.